Styrelse vald 29:e mars 2017 i Kville Församlingshem

Titel Namn Nyval/Omval Valår
Ordförande Thomas Christiansson  Nyval  2017
Vice ordförande Madeleine Myrström Kamb  
Sekreterare Eivor Kristensson Omval  2017
Kassör Ulla Tisell Omval  2017
Ledamöter Olof Gillberg Omval  2017
Ledamöter Anita Karlsson  Omval på 2 år  2016
Ledamöter Eva Tisell Nyval  2017
Ledamöter Göran Emanuelsson  Omval på 2 år  2016
Ledamöter Britt Johansson  Omval på 2 år  2016
Revisor Lars Bergstedt  Omval på 1 år  2017
Revisor Hans Carlsson  Omval på 1 år  2017
Revisorsuppleant Lars Karlsson  Nyval på 1 år  2017
Revisorsuppleant Lena-Marie Andreasson  Omval på 1 år  2017
Valberedning, sammankallande Ing-Marie Alfredsson  Omval på 3 år 2015
Valberedning Morgan Kristensson  Omval på 3 år  2016
Valberedning Kjell Johansson  Omval på 3 år 2017