Ordförande är: Thomas Christiansson 
e-post: ordforande at
kvillepersonhistoriska.se

Uppdaterat: 2019-07-06

  Kontakta: webmaster at
kvillepersonhistoriska.se