Ordförande är: Thomas Christiansson 
e-post: ordforande at
kvillepersonhistoriska.se

Uppdaterat: 2018-01-07

  Kontakta: webmaster at
kvillepersonhistoriska.se