Beställningar på Bottna CD:n

Bottna sockenlängd är klar för åren 1820-1910.

Detta material  inkl. bouppteckningar och ett register över Bottnas soldater med familjer
har inmatas i Excel, och brännts på en cd.

  Intresserade av CD:n är välkomna att maila sin beställning till vår kassör.
Email: ulla at kvillepersonhistoriska.se.

Ange i mailet namn, adress, telefon samt om Ni är medlem eller inte.

Priset är 250 kr för medlemmar och 300 kr för övriga.

Utleveranserna startade måndagen den 7:e maj 2007.