Nu är första skivan klar, den omfattar Fjällbacka, Hamburgsund & Kville!

 

  Den innehåller bland annat renskrivna släktforskningsdokument hämtade ur kyrkböcker, mantalslängder, bouppteckningar, domböcker samt andra intresanta dokument.


  Under många år, har ett flertal personer med stor kunskap rörande personer, platser och händelser i Kville Härad, ideellt arbetat med att renskriva textena.


  Bland dessa vill vi nämna: Emil och Gunborg Holmberg, Nils Hansson, Lundin Hansson, Kjell Hansson, Hans Alsén, Bror Karlsson, Eivor Kristensson, Ingvor Torstensson, Birger Kallin, Ulla Tisell, Rolf Numelin samt Olle Andersson.


  Genom att de flesta dokument är renskrivna på skrivmaskin eller dator möjliggörs att det går att fritextsöka i dokumenten.


  Intresserade av DVD eller USB är välkomna att maila sin beställning till vår kassör.
  Email: ulla at kvillepersonhistoriska.se.

  Ange i mailet namn, adress, telefon samt om Ni är medlem eller inte.


  Priset är 250 kr för medlemmar och 300 kr för övriga.


  För de som hellre föredrar en USB är priset är 300 kr för medlemmar och 350 kr för övriga.

 
Utgiven av Kville Hembygdsarkiv och Kville Personhistoriska Förening