Lite om hur vi arbetar

I första skedet arbetar vi med mantalslängder och husförhörslängder från tiden 1820 - 1910,
även vigsel, födelse- och dödlängder 1860 - 1910.
Bouppteckningar används också som underlag, även avskrifter av soldatrullor.

Mantalslängderna kopieras från original, vilka vi köper från Landsarkivet i Göteborg till ett lågt pris.
Vi gör avskrifter av dessa original, där ett renskrivet exemplar går tillbaka till Landsarkivet.

Vi har nu kommit så långt tillbaka i materialet på Landsarkivet, att böckerna har blivit så stora,
så att det inte går att fotostatkopiera, utan att skada böckerna.
Så den fortsatta kopiering får ske med digitalkamera. Denna tjänst har vi fått köpa.

Dessa ovan nämnda längder, sammanställes till Sockenlängder som omfattar 10 års perioder.
En blankett för varje familj, gård för gård.
På så sätt kan man se vilka personer som ägde gården,
vilka som arbetade som drängar och pigor, eller gamla föräldrar som bodde på undantag. 

Längderna förvaras i Kville hembygdsarkivs lokaler i Fjällbacka servicehus, Lidenvägen 11.
(Hörnet mot isbanan.)
För öppettider följ länken.